Textové pole: PŘI PRODEJI AUTOMOBILU BUDETE POTŘEBOVAT:
Vůz je v majetku fyzické osoby - nepodnikatel
platný občanský průkaz (cizinci - průkaz k povolení pobytu)
při nepřítomnosti majitele, v jejímž majetku je prodávaný vůz, požadujeme úředně ověřenou plnou moc majitele k prodeji, převzetí peněz a k převodu vozidla na příslušném městském úřadě


Vůz je v majetku fyzické osoby - podnikatel
platný občanský průkaz
pokud je vůz přihlášen na fyzickou osobu provozující živnost, budete potřebovat navíc IČO a kopii živnostenského listu
razítko

Vůz je v majetku právnické osoby
platný občanský průkaz
kopii výpisu z obchodního rejstříku a IČO
originál registrace plátce DPH - jestliže se bude jednat o vůz s možností odpočtu DPH
při nepřítomnosti majitele, nebo jednatele právnické osoby, v jejímž majetku je prodávaný vůz, požadujeme úředně ověřenou plnou moc majitele nebo jednatele k prodeji, převzetí peněz a k převodu vozidla na příslušném městském úřadě
razítko

Vždy s sebou potřebujete doklady od vozu:
TP - velký technický průkaz 
OTP - osvědčení o technickém průkaze 
Zelenou kartu
Emisní knížku 
Kopii původního technického průkazu země původu (pokud je)
Servisní knížka  (pokud je)
Pokud je v technickém průkazu vašeho vozidla zápis o leasingové smlouvě, požadujeme originál dokladu o ukončení leasingu