Textové pole: PŘI KOUPI AUTOMOBILU BUDETE POTŘEBOVAT:
FYZICKÁ OSOBA -  NEPODNIKATEL
Při koupi vozu v HOTOVOSTI:
platný občanský průkaz

Při koupi vozu na LEASING nebo ÚVĚR:
platný občanský průkaz
druhý  doklad totožnosti (řidičský průkaz, pas)

FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEL
Při koupi vozu v HOTOVOSTI:
platný občanský průkaz
živnostenský list
osvědčení o registraci DPH (pokud je plátcem DPH)
Razítko

Při koupi vozu na LEASING nebo ÚVĚR:
občanský průkaz
další doklad totožnosti (řidičský průkaz, pas)
živnostenský list
osvědčení o registraci DPH (pokud je plátcem DPH)
pokud možno i razítko

PRÁVNICKÁ OSOBA
Při koupi vozu v HOTOVOSTI:
výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 6 měsíců)
osvědčení o registraci DPH (pokud je jejím plátcem)
občanský průkaz osoby oprávněné jednat jménem organizace (osoby vybavené notářsky ověřenou plnou mocí)
razítko organizace
Při koupi vozu na LEASING nebo ÚVĚR:
výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 6 měsíců)
osvědčení o registraci DPH (pokud je jejím plátcem)
občanský průkaz osoby oprávněné jednat jménem organizace (uzavírat leasingové smlouvy mohou pouze tyto osoby nebo osoby vybavené notářsky ověřenou plnou mocí)
řidičský průkaz
razítko organizace